allmänt och anmälan

Har du ett barn som som ska gå i svenska skolan i Frankfurt eller Kassel så ber vi dig att anmäla både dig själv som föreningsmedlem (familjens huvudmedlem) och barnet (eleven, som familjemedlem ["Familienmitglied"]) i början av Juli månad (eller så snart som möjligt därefter) så att vi kan planera verksamheten så bra som möjligt.

Några viktiga allmänna informationer om anmälan och betalningen (!!) finns i följande (fortfarande aktuell) PDF-fil:

"Information om anmälan 2021-01-03.pdf"

(Informationerna gäller alla kommande läsår tills vidare, d.v.s. tills de ändras.)


Anmälningsperioden för läsåret 2024/2025 har börjat. Anmälan sker i år för första gången genom en helt ny tjänst -- inte längre ett Google-formulär utan firman "Netxp-Verein"'s "Mitglieder Online"-portal (eftersom vi har börjat använda denna mjukvara för att administrera vårt medlems- och elevregister):


Anmälan till svenska skolan i Frankfurt & Kassel, läsår 2024/2025  <-- detta är en aktiv länk!

Vänligen observera följande instruktioner:

Börja med ett skapa ett användarkonto, vilket bara består av en mejl-adress och ett lösenord. (Under det steget skickas till din mejladress ett meddelande som innehåller en länk som måste användas för att bekräfta adressen och skapa användarkontot.)

Efter inloggning med det nyskapade kontot, vänligen läs de mer detaljerade instruktionerna och följ dem, dvs. registrera först dig själv som vårdnadshavare och familjens huvudmedlem och tillfoga sedan ett barn i taget som familjemedlem ("Familienmitglied").
(Observera att "hamburgare-menyn" [tre små vågräta streck över varandra någonstans längst upp på sidan] är en nyckel här...)

_________________________________________________________________________________________________

OBS: Anmäl gärna dina barn så snart som möjligt under juli månad (så att vi kan planera), och glöm inte att betala medlemsavgift för hela familjen och undervisningsavgift för varje barn.. TACK!


Har du frågor eller synpunkter kring anmälningsproceduren, hör gärna av dig till oss!

Den kompletterande undervisningen i Frankfurt drivs och organiseras av en förening enligt tysk lag: "Schwedischer Schulverein Frankfurt e.V.", registrerad vid Amtsgericht Frankfurt/Main.

Föreningen har en styrelse som möts ett antal gånger om året och  och sköter allt som krävs för föreningens verksamhet och stabilitet. Sedan årsmötet i november 2021 består styrelsen av...

ordförande:
Louise Månsson
(Frankfurt)

tillförordnad
(ej omvald)
vice ordförande:
Jochen Schütze
(Frankfurt)

kassör:
Susanne Fundin

(Frankfurt)

sekreterare:
Sven Vindelstam

(Kassel)

En gång per år, vanligtvis i november, hålls det obligatoriska årsmötet för alla medlemmar i svenska kyrkans lokaler i Frankfurt. (Det är obligatoriskt att årsmötet hålls en gång per år, men det går bra om inte alla föreningens medlemmar kommer.)


På årsmötet i november 2021 valdes Sven om för ytterligare 2 år som sekreterare, fram till hösten 2023.
Louise och Susanne, som ordförande och kassör, valdes på hösten 2022 för två år till, fram till hösten 2024.

Jochen, vice ordförande fram till hösten 2021, ställde inte up till valet till det ämbetet igen; då ingen annan gjorde det heller, erbjöd han att agera som tillförordnad vice ordförande för en begränsad tid så att en efterföljare kan hittas och föras in i styrelsearbetet. (Jochen tillhör fortfarande styrelsen då han valdes som en suppleant av årsmötet 2022.)


Allt detta och mer regleras av föreningens (nya) stadgar, som är på tyska.

(Vi har just nu ingen svensk version; det finns bara en inofficiell översättning på svenska av våra gamla stadgar och en tysk version som visar vilka ändringar har gjorts från den gamla till den nya texten.)

Medlemskapet hanteras lite annorlunda än i "vanliga" föreningar: Varje år som en familj anmäler minst ett barn till undervisningen (senast den 23 september...) betalas ett medlemsbidrag för hela familjen, och familjemedlemskapet slutar automatiskt med läsårets slut (sommarlovet).

Svenska staten stödjer vår verksamhet finansiellt. För det är det dock absolut nödvändigt att vi har hunnit bearbeta alla anmälningar innan 1 oktober...