Frankfurt

Undervisningen hålls vanligtvis utvalda lördagar kl. 9:15 till 12:30 i svenska kyrkans lokaler i Frankfurt Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.


Eleverna i Frankfurt delas vanligtvis i fem åldersgrupper enligt varje elevs årskurs i "vardagsskolan" (tysk / europeisk / internationell skola).

Våra grupper för läsåret 2023/24:

Grupp  1 : årskurs     1

Grupp 2 : årskurs  2 + 3

Grupp 3 : årskurs  4 + 5

Grupp 4 : årskurs  6 + 7

Grupp 5 : årskurs  8 - 10

(Man går vanligtvis i årskurs 1 under skolåret som börjar efter eleven fyllt 6 (sex) år.)


Vårt SCHEMA för läsåret 2023/24 är HÄR NU:

-- Släppt första gången: 2023-07-22


Info:

Under hösten kommer ett par körövningar för Lucia äga rum i anslutning till den kompletterande undervisningen. Medverkan i Lucia kören så som frivillig hjälp under svenska kyrkans julbasar kommer att räknas som ”kompletterande undervisning” och vi vill gärna uppmuntra eleverna att ta del vid dessa aktiviteter. Det är en fin möjlighet att inte bara främja språkkunskaper utan även att leva språket.


Schemat:

Alla de följande dagarna är lördagar om inget annat är angivet...:

2023:

september:

  2 -- LEDIGT  (sommarlov)

 9 -- undervisning  (första tillfället för läsåret)

16 -- LEDIGT  (paus)

23 -- undervisning -- sportdagen kl. _:__ * -- __:__ * (i Preungesheim)

30 -- LEDIGT  (paus -- långhelg med 3:e oktober)

oktober

  7 -- LEDIGT (paus -- lov FIS)

14 -- undervisning

21 -- LEDIGT  (lov i Hessen)

28 -- LEDIGT  (lov i Hessen)

november

  4 -- LEDIGT   (lov ESRM)

11 -- undervisning

18 -- LEDIGT

25 -- undervisning

december

  2 -- LEDIG (paus, julbasar i svenska skolan)

   9-- undervisning med julavslutning

16 -- LEDIGT  (julpaus)

23 -- LEDIGT  (jullov)

30 -- LEDIGT  (jullov)

2023:

januari

  6 -- LEDIGT  (jullov)

13 -- undervisning  (trots jullov i Hessen!)

20 -- undervisning

27 -- LEDIGT  (paus)

februari

  3 -- undervisning

10 -- LEDIGT  (sportlov)

17 -- undervisning

24 -- LEDIGT  (paus)

mars

  2 -- undervisning

  9 -- LEDIGT (paus)

16 -- undervisning

23 -- LEDIGT  (påsklov)

30 -- LEDIGT  (påsklov)

april

  6 -- LEDIGT  (påsklov)

13 -- LEDIGT  (påsklov)

20 -- undervisning

27 -- LEDIGT

maj

  4 -- undervisning

11 -- LEDIGT  (långhelg med kristi himmelsfärd)

18 -- LEDIGT  (långhelg med pingst)

25 -- undervisning 

juni

  1 -- LEDIGT  (långhelg med korpus kristi)

  8 -- undervisning

15 -- undervisning med sommaravslutning

22 -- LEDIGT  (midsommar)

29 -- LEDIGT  (sommarlov)


fotnot: * betyder: ytterligare detaljer inte bestämt än -- återkom senare eller fråga styrelsen eller läraren, tack.


Barnen tar vanligtvis med sig ett fika (smörgås, bulle, frukt etc), gärna också en flaska vatten. P.g.a. hygienkraven i samband med corona-pandemin ser vi f.n. gärna att det bara äts på rast utomhus.

Dessutom ska varje elev ha med sig papper (lösa blad), skrivpenna (blyertspenna, reservoarpenna el. dyl.) och färgpennor. Gärna också sax, klister (limstift) och pennvässare.


Information om anmälan och anmälningsformuläret hittas HÄR.


Kontakta oss gärna: frankfurt@svenskaskolan.de


Lovkalendrar:

Hessen

FIS

ISF

ESFFM

ESRM