Länkar till annat

Svensk Utlandsundervisnings Förening - SUF - är en intresseorganisation för föräldraföreningar eller andra huvudmän som anordnar svensk, statsunderstödd undervisning utomlands för närmare 6000 elever. 

Sofia Distans: Sofia Distansundervisning bedriver undervisning i årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och de erbjuder samtliga ämnen. De följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i åk 8-9 

Hermods Distansgymnasium: Hermods Distansgymnasium erbjuder gymnasieutbildning på distans för ungdomar som vistas utomlands till följd av minst en förälders arbete. Hermods Distansgymnasium arbetar på uppdrag av Skolverket.  

Riksföreningen Sverigekontakt: Sverigekontakt är en förening med medlemmar över hela världen som är förenade i sitt intresse för Sverige, svenskt språk och svensk kultur. 

SMUL (https://www.svenskautomlands.org/) erbjuder kompletterande distansundervisning i det svenska språket för alla de som bor för långt ifrån oss och alla andra svenska skolor och kompletterande verksamheter.

Både distanskurser, sommarskola i Sverige och stöttning för kompletterande undervisning erbjuder "svenska distans" (https://www.svenskadistans.se/).

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket: SSHL är en riksinternatskola som vänder sig till utlandssvenska och hemmasvenska elever vilka söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö. 

Svenska kyrkan i Frankfurt e.V. -- Vare sig man är ute på resa, arbetar eller bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man känner sig hemma och får tala sitt modersmål. En plats där man kan möta nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder.

Skolresor:

Skolan gör ibland skolresor till Sverige eller till platser med svensk anknytning i Tyskland. Vi besökte bl.a. minnesplatsen i Lützen, en bit svensk historia i vår närhet. Minnesplatsen och Gustav ll Adolfs minne vårdas av Stiftelsen Lützenfonden som även svarar för en sakkunnig lektion för våra elever.

Skolan tackar för stöd från:

Mezzosopran Jenny Carlstedt.

Hovsångerskan Helena Döse.

Schwedisches Honorarkonsulat med Honorargeneralkonsul Dr. Christian Bloth.


Skolans läromedel kommer från Sverige:

Sanoma Utbildning hette tidigare "Bonnier Utbildning" är en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden. 

Bokförlaget Natur & Kultur ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och högskolan.

Det används även digitala läromedel av t.ex. Gleerups eller Majemaförlaget...